מושגים נבחרים

על המלחמה הגדולה על המולדת

 

וויליקאיה אוטצ'יבסקאיה וויינה

Э. Л. Тимлиным, Киев

בלוקדה

 
 

באבי יאר

 

פרטיזנים

 

נאום סטלין

Фо­то Макса Альперта / фотохроника ТАСС

אבקואציה

מכשפות הלילה

 
 

אבקואציה

השואה בברה"מ

 

המלחמה במספרים