1. תמונתו של ולרי אמישב צולמה ע"י דמיטרי בליאקוב (Дмитрий Беляков) 
2. תמונתו של ד"ר יונה דגן צולמה ע"י שוקי לאופר
3. תמונתם של ד"ר נוסון חאין, אברהם גרינזייד ויוסף גליצקי צולמה ע"י אמיר לוי